Parametri de tranzacționare

Modificări în tranzacţionare

În misiunea sa permanentă de a vă îmbunătăţi experienţa de tranzacţionare, XForex şi-a extins posibilităţile de tranzacţionare introducând şi tranzacţionarea de mărfuri şi indici prin contracte CFD iar acum şi tranzacţionarea de acţiuni şi Bitcoin. Condiţiile noastre de tranzacţionare s-au modificat în acest sens cu elementele de levier şi marjă ce apar acum pe fiecare instrument. Acest fapt vă aduce mari avantaje la tranzacţionare precum:
  • Instrumente noi
    Acum puteţi tranzacţiona cu instrumente noi având acces la piaţa acţiunilor, piaţa la termen şi chiar la piaţa virtuală.
  • Protecţie
    Protecţia contului dvs. a crescut, întrucât noul sistem monitorizează factorii dvs. de risc pe fiecare instrument, prevenind astfel calibrarea contului dvs.
  • Management mai bun al riscului:
    Cu calcule de marjă şi ţinerea marjei pe instrumenturi cu parametri specifici – calculele de risc pe poziţii sunt din ce în ce mai exacte şi vă protejează tranzacţiile pe fiecare instrument ca şi contul în ansamblu.
Levier

Levierul vă permite să tranzacţionaţi cu sume mult mai mari decât suma iniţial investită, ceea ce vă sporeşte randamentul potenţial al investiţiei financiare. Deşi posibilitatea de a câştiga profituri semnificative prin folosirea levierului este substanţială, levierul poate să acţioneze şi contrar intereselor dvs. dacă piaţa merge în direcţia opusă tranzacţiei dvs. În mod normal traderii utilizează opţiunea de Stop pierdere şi preluare profit pentru a evita astfel de situaţii. Până acum, levierul oferit a fost atribuit întregului dvs. capital.

Exemplu

Valoarea depozitului dvs: 1.000 USD
Capital: 1.000 USD
Levier oferit: 1:400
Suma prin efectul de levier este de: 1.000 x 400 = 400.000 USD

Levier pe Instrument

Levierul din piaţa de acţiuni tinde să fie mult mai scăzut decât cel din piaţa de schimb valutar. De aceea, când intrăm pe această piaţă, levierul va fi oferit pe instrumenturi. Aceasta înseamnă că fiecărei poziţii i se va atribui levierul aferent instrumentului respectiv pentru care alegeţi să deschideţi o poziţie.

Sold disponibil

Levierul pe instrumenturi vă permite totodată să monitorizaţi îndeaproape valoarea reală a tranzacţiilor dvs. De fiecare dată când deschideţi o poziţie, valoarea reală a investiţiei dvs. în această poziţie [suma fără levier conform levierului pe instrument] este scăzută din soldul dvs. disponibil. Aceasta înseamnă că acum puteţi vizualiza soldul disponibil rămas din capitalul dvs. în timp real şi cu valori fără levier (disponibil pentru tranzacţionare).

Capital - Marjă utilizată

Exemplu

Valoarea depozitului: 1000 USD
Levier pentru Twitter: 1:20
Deschideţi o poziţie de Twitter pentru: 5.000 USD
Sold disponibil: 1000 USD – [5.000: 20] = 750 USD

Marja

Parametrul de marjă vă arată raportul dintre capitalul dvs. şi expunerea netă (suma tuturor poziţiilor deschise convertită în moneda de bază a contului). Când marja dvs. depăşeşte limita admisă, contul dvs. riscă să fie calibrat şi TOATE poziţiile dvs. sau parte din tranzacţiile dvs. sunt închise în mod automat. Din acest motiv, marja dvs. este monitorizată în timp real.

Capital 
--------------------x 100
Expunere 

Exemplu

Valoarea depozitului: 1.000 USD
Deschideţi o poziţie de Twitter pentru: 5.000 USD
Capital: 1.000 USD
Sold disponibil: 750 USD
Expunere netă: 5.000 USD
Marjă: (1000: 5.000) x 100 = 20%

Marja pe Instrument

Întrucât intrăm pe piaţa acţiunilor cu levierul pe instrumenturi, marja aplicată se oferă tot pe instrumenturi. Fiecare instrument va primi acum propriile limite de marjă conform factorului de risc pe care îl reprezintă şi conform levierului aplicat. Aceasta este suplimentară marjei întregului cont [menţionată mai sus] care va continua să funcţioneze ca indicator al situaţiei contului dvs. Pentru a vă ajuta să vă monitorizaţi marja pe instrumenturi, a fost introdus un sistem de monitorizare destinat urmăririi marjei dvs. pe instrumenturi: Sistemul de mentenanţă a marjei.

Exemplu

Marja pentru Google: 0,3%
Preţ pe acţiune: 1,228 USD
Poziţie deschisă: 10 acţiuni Google
Marjă de mentenanţă: 0,3% x 1,228 x 10 [Marja x Expunerea] = 36,8 USD

Sistem de mentenanţă a marjei

Sistemul de mentenanţă a marjei este un sistem automat implementat pentru a vă proteja investiţiile din cont şi pentru a preveni calibrarea întregului dvs. cont prin ţinerea nivelurilor marjelor dvs. pe instrumenturi. Marja de mentenanţă va afişa suma relativă a tuturor marjelor şi este calculată la fiecare deschidere de poziţie. Observând valorile capitalului şi marjei de mentenanţă puteţi să vă monitorizaţi situaţia distanţei faţă de apelul de marjă.

Exemplu

Deschideţi întâi o poziţie de Google - Marja de mentenanţă va fi de 36,8 USD.
Apoi deschideţi o a doua poziţie de Twitter - Marja de mentenanţă pentru Twitter este de 123,4 USD, dar nu se va afişa.
Ce se va afişa va fi suma relativă.

Marjă de mentenanţă:        160,2 USD = [123,4 +36,8]

Apel de marjăl

Atunci când suma poziţiilor pe un anumit instrument dintr-o anumită direcţie a pieţei atinge marja de risc pentru instrumentul respectiv, poziţiile de la acel instrument vor începe în mod automat să se închidă până la refacerea unei marje suficiente. Poziţiile vor începe să se închidă până la realizarea unei marje suficiente pentru instrumentul respectiv, prin aceasta sporind protecţia altor poziţii ca şi marja pe întregul cont. Acţiunea de închidere a poziţiilor pe instrumenturi se numeşte apel de marjă.

Exemplu

Marjă de Mentenanţă:        160,2 USD = [123,4 +36,8]
Dacă capitalul dvs. este mai mic de 160,2 USD, atunci fie poziţiile dvs. de Google fie cele de Twitter se vor închide (se va închide poziţia cu pierderea cea mai mare).

Capital

Suma reală curentă din cont, calculată după formula următoare: (Total depozite cont) minus (Total retrageri din cont) plus (Profit şi pierdere de închidere) plus (Profit şi pierdere de deschidere) plus Bonus, convertită în moneda de bază a contului.

Depozite – Retrageri + PP închidere + PP deschidere + Bonus

PP deschidere

PP deschidere: Totalul profitului şi pierderii pe toate poziţiile deschise (plus dobânzile) convertit în moneda de bază a contului.

Expunere netă

Expunere netă: Suma tuturor poziţiilor deschise convertită în moneda de bază a contului.

Bonus în aşteptare

Bonus în aşteptare: Afişează valoarea bonusului care va fi transferat în capital, dacă depăşiţi "Volumul de atins" în cadrul perioadei fixate.

Număr de XPoints de atins

Număr de XPoints de atins: Reprezintă numărul de XPoints pe care trebuie să-l atingeţi în cadrul perioadei stabilite pentru a vi se transfera în capital bonusul în aşteptare.

Coduri bonus

Coduri bonus: Codurile de bonus adaugă diferite bonusuri în bani în contul unui jucător, în funcţie de tipul codului. Pentru a valorifica un bonus, traderii trebuie să utilizeze codul de bonus corespunzător atunci când fac un depozit. Pentru a accesa pagina Depozit, conectaţi-vă la platforma WebTrader şi faceţi clic pe fila Depozit. În pagina Depozit, introduceţi un cod de bonus valid în câmpul "Cod bonus". Dacă nu aveţi un cod de bonus valid, acest câmp rămâne necompletat.